طرح ساماندهی دانشجویان حوزه اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره): «سلام بر دانش و دانشگاه و دانشگاهیانی که چراغ راه هدایت و راهنمای ملت به سوی تعالی و سعادت و فضل و فضیلت می باشند. سلام بر جوانان برومندی که با سلاح علم در سرافرازی و اعتلای کشور عزیز اسلامی کوشا و در رسیدن به هدف های انسانی-اسلامی از هیچ زحمت و کوشش دریغ ندارند».

تقويت سطح دانش، بينش و پيوند عاطفي دانشجويان با امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي و همچنین هدايت و حمايت از پژوهش ها و پايان نامه هاي مرتبط در راستای توسعه فعاليّت هاي پژوهشي و آموزشي در موضوعات مربوط به انديشه های امام خميني و انقلاب اسلامي و بهره مندی از ظرفيت هاي علمي دانشجويان رشته هاي مرتبط با این انديشه ها، يكي از اهداف اساسي مركز فرهنگی دانشگاهی امام خميني(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در اجراي سیاست هاي كلان خود بوده است. این مرکز در نظر دارد با برنامه هاي علمي و ترويجي به ارتقاء هرچه بيشتر سطح دانش اين دانشجويان در قالب راهبردهاي كوتاه دامنه و بلند دامنه مبادرت ورزد.

در این راستا شما دانشجويان گرامی رشته هاي مرتبط با انديشه امام خميني(ره) با همکاری و ثبت اطلاعات در این سامانه، این امکان را میسر می سازید تا مرکز در آینده براي حضور شما عزیزان در نشست هاي تخصصي متناسب با رشته مطالعاتي، سفارش مقاله براي همايش هاي مرتبط با انديشه هاي حضرت امام خميني(ره) و شركت در اين گونه همايش ها و در نظر گرفتن کمک های فکری و مادی، برگزاي كارگاه هاي آموزشی، اشتراك فصلنامه هاي مرتبط با رشته هاي تحصيلي و تجليل از پژوهشگران و دانشجويان نمونه اين رشته ها، اقدام نماید.


ورود به سامانه دانشجوئی